Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ FBS

Ιωάννα Μπαριτάκη


Managing Director

Εισηγήτρια Επικοινωνίας και Ψυχολογίας. Πτυχιούχος Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, MBA / ΕΕΔΕ