Εκπαιδευτικός Φορέας Future Business School

Επιδοτούμενα Σεμινάρια μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011» σας γνωρίζουμε ότι το κολέγιο FUTURE BUSINESS SCHOOL μπορεί να αναλάβει την επιμόρφωση στελεχών της εταιρίας /επιχείρησής σας μέχρι 100% επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ταχύρυθμα επαγγελματικά σεμινάρια:

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT, INTERNET)
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, EUROFASMA, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)
 • MARKETING
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • MANAGEMENT
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ
 • ΔΙΚΤΥΑ (LAN΄S)
 • ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ
 • COMPUTER GRAPHIC APPLICATIONS (COREL DRAW, PHOTOSHOP)
 • WEB DESIGN PROGRAMS (FLASH, FRONT PAGE, DREAMWEAVER)
 • AUTOCAD

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών:
 

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ COMPUTERS
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • EXECUTIVE SECRETARIES (ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
 • MARKETING & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Η διαδικασία υπολογισμού του ποσού επιδότησης 0,45%

  ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ είναι η εξής:
1. Υπολογίζουμε τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων μιας επιχείρησης για τους οποίους η εταιρία πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ, για όλο το τρέχον έτος (14 μήνες). 
2. Το ποσό αυτό το πολλαπλασιάζουμε με το 0,45%. Το ποσό που προκύπτει είναι αυτό που δικαιούται η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος και της επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία στις αρχές του επόμενου έτους. (Διαδικασία Αποπληρωμής).
3. Εάν μια εταιρία δεν χρησιμοποιήσει το ποσό του προηγούμενου έτους δικαιούται να το μεταφέρει μόνο στο τρέχον έτος (εώς 20 Δεκεμβρίου). 

Παράδειγμα υπολογισμού ποσού 0,45% ΟΑΕΔ_ΛΑΕΚ

Έστω ότι η επιχείρηση έχει 15 υπαλλήλους και οι μικτές αποδοχές του κάθε υπαλλήλου είναι 1000Ε το μήνα. Το ποσό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το έτος (υπολογίζοντας κατά προσέγγιση μέχρι και το τέλος του έτους) είναι: 

( 15 Υπάλληλοι Χ 14 μισθοδοσίες Χ 1000Ε μικτές αποδοχές Χ 0,45) / 100 = 945 Ε

Σημείωση
Στην περίπτωση που δεν έχετε κάνει χρήση του ποσού του προηγούμενου έτους, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τώρα προσθέτοντας το φετινό υπόλοιπο με το περσινό. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την επιδότηση του ΟΑΕΔ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε. 

Μέθοδοι Διδασκαλίας

image Σεμινάρια e-learning, Computer Based Practise & Προγράμματα Distance Learning στο Future Business School

Εταιρικά Σεμινάρια

image

Το Future Business School σχεδιάζει και καταρτίζει σεμιναριακούς κύκλους σπουδών, αυστηρά για επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εταιριών.

Επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ

Η εκπαίδευση γίνεται είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε στις εγκαταστάσεις του FUTURE BUSINESS SCHOOL. Επιδοτούμενα Σεμινάρια μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45%.