fbpx

Psychology

Εκτύπωση

Σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική

Ημ/νία Έναρξης:
Σεπ 21, 2020
Κωδικός:
AC - 207
Επίπεδο:
-
Θέσεις:
12
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
450,00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα από την απόκτηση εξειδίκευσης στην λειτουργία ενός οργανωμένου μηχανογραφημένου λογιστηρίου και την αναλυτική παρουσίαση όλων των απαραίτητων λογιστικών εργασιών που απαιτούνται κατά την διάρκεια όλου του οικονομικού έτους μέσα από αναλυτικά Πρακτικά παραδείγματα από το Α έως το Ω.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις παρουσιάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου, φορέας που παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση στα μέλη του με συνεχή τροφοδότηση σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.

Απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, σε εργαζόμενους που ασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε λογιστήρια, επαγγελματίες μηχανογράφους, στελέχη υποστήριξης προγραμμάτων, πωλητές software, στελέχη ERP, Στελέχη εμπορικής και ταμειακής διαχείρισης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Λογιστική & Μηχανογραφημένη Λογιστική

 • Λογιστική & Μηχανογραφημένη Λογιστική-Ορισμός & Ιστορική Αναδρομή
 • Αρχές & Παραδοχές Λογιστικής
 • Διακρίσεις Ενεργητικού/Παθητικού & Διακρίσεις Λογαριασμών-Χρέωση & Πίστωση λογαριασμών
 • Ημερολόγιο/Γενικό Καθολικό/Ισολογισμός/Διπλογραφικά Βιβλία

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • ΝΟΜΟΣ 4308 / 24.11.2014
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Υποδείγματα
 • Θεμελιώδεις Αρχές Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
 • Ημερομηνία έγκρισης των Χρηματ/κών Καταστάσεων
 • Κλείσιμο Ισολογισμού & Αποτελέσματα
 • Σημαντικότερες αλλαγές από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ
 • ΕΛΠ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
 • Άρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • Άρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων
 • Άρθρο 7.Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

Ηλεκτρονικά βιβλία

 • Ηλεκτρονικά βιβλία-Τι είναι , πώς λειτουργούν, ποιος είναι ο σκοπός τους
 • Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
 • Πως μπορεί να διαβιβάζεται η Σύνοψη των Παραστατικών στην ΑΑΔΕ
 • Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ)
 • Ποιος διαβιβάζει Τι
 • Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης
 • Προσδοκώμενα Οφέλη

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172/2013 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων-Κ.Φ.Ε ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής
 • Άρθρο 2. Ορισμοί
 • Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου
 • Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία
 • Άρθρο Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή- Κείμενο νόμου
 • Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση
 • Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα
 • Άρθρο 8. Φορολογικό έτος
 • Άρθρο Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων
 • Λοιπά άρθρα
 • Θέματα που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση, υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1) φορολογικού έτους 2019

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

 • ΚΩΔΙΚΟΙ 116,117,118,119
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-
  455-443-457-452-446
 • Ενδοομιλικά Μερίσματα- 495
 • Αφορολόγητα έσοδα του ν.2238/1994- 474
 • 752 (Χρεωστική διαφορά (PSI) )-475-473-462-476-479-477-478(διανεμηθέν εισόδημα)
 • ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ(379-380-381-382-383-384-385-386)
 • ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
 • R&D
 • Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ περ.γ αρθρου 45 Ν.4172/2013
 • Πίνακας 3Α4
 • Πίνακας 5-Υπεραξία από μετασχηματισμό ν.δ 1297/1972
 • ΕΝΤΥΠΟ Ε3-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 Σύσταση Εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης

 • Θεσμικό Πλαίσιο & Πληροφοριακό Σύστημα-
 • Ισχύουσα νομοθεσία
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας- αλλαγές που επήλθαν
 • Κριτήρια επιλογής ΥΜΣ
 • Χρόνος και κόστος σύστασης
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
 • πρότυπο καταστατικό
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-ΥΜΣ-Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΥΜΣ ΚΑΙ e-ΥΜΣ-ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

Εργασίες Λογιστή βήμα-βήμα

 • Πρόλογος
 • Εργασίες σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση
 • Εμπορική & Οικονομική Διαχείριση Επιχ/σεων- Παραμετροποίηση και λειτουργία εφαρμογών
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 • ΜΕΝU ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-βασικές λειτουργίες
 • ΜΕΝU ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-βασικές λειτουργίες
 • ΜΕΝU ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-βασικές λειτουργίες
 • ΜΕΝU ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ)-ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ /ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ/ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 • Καταχώρηση παραστατικών(εσόδων ή εξόδων)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
 • ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 • Σημαντικά στοιχεία στην παραμετροποίηση
 • Διαδικασία ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ/ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στη διπλογραφική μέθοδο
 • Λειτουργία Λογαριασμών
 • Λειτουργία Λογαριασμών-Σημαντικές επισημάνσεις
 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 • Διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας
 • Αποδοχές απασχολουμένων με μερική απασχόληση
 • Τρόπος καταβολής αποδοχών
 • Ωράριο εργασίας
 • Υπερεργασία και Υπερωριακή Απασχόληση
 • Άδειες μισθωτών
 • Λύση σύμβασης εργασίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
54 ΩΡΕΣ - Το σεμινάριο μπορεί να συνδυαστεί με το SOFTONE ERP για πλήρη πρακτική εξάσκηση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΟΠΠΕΠ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η Διδασκαλία γίνεται με elearning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων. Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 • Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 • Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά  με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.
 • Παρέχεται Βεβαίωση από ΚΔΒΜ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής