fbpx

Accounting

Εκτύπωση

Σεμινάριο Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά- Μισθοδοσία Softone

Ημ/νία Έναρξης:
Απρ 3, 2023
Κωδικός:
AC - 102
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
15
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
180,00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων του εργατικού Δικαίου και της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
To σεμινάριο προσφέρει μια εκτενή εκπαίδευση σε εργατικά, ασφαλιστικά θέματα όσο και τη μισθοδοσία προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Εκμάθηση της Μισθοδοσίας στο πρόγραμμα Soft1 ERP.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και λογιστηρίων, εργοδότες, επιχειρηματίες, προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων, δικηγόρους. Αφορά δε και τον κάθε έναν προσωπικά ως φυσικό πρόσωπο ακόμα κι αν δεν σκοπεύει να εργαστεί σε λογιστήριο, ως εργαζόμενο στον βαθμό που οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 • Διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας
 • Αποδοχές απασχολουμένων με μερική απασχόληση
 • Τρόπος καταβολής αποδοχών
 • Ωράριο εργασίας
 • Υπερεργασία και Υπερωριακή Απασχόληση
 • Άδειες μισθωτών
 • Λύση σύμβασης εργασίας

 ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 • Πρόσληψη/Απόλυση Εργαζομένου
 • Δήλωση ατομικών στοιχείων εργαζομένου
 • Απογραφή στο μητρώο εργοδοτών(φυσικά & νομικά πρόσωπα)
 • Απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους
 • Υποβολή Ε3 στον ΟΑΕΔ (αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ)
 • Ε4.Πίνακας προσωπικού
 • Ε5.Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
 • Ε6.Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
 • Ε7.Βεβαίωση – δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 • Ε8.Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
 • Ε9.Αίτηση για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ SOFTONE

 • Παράμετροι: Ορισμός, Υποκαταστήματα – Εκπρόσωποι Υποκαταστήματα – Εκπρόσωποι, Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού εργασίας, Είδη Συμβάσεων Εργασίας, Διαχείριση Σ.Σ.Ε, Δημιουργία Επεξεργασία Σ.Σ.Ε, Ειδικότητες, Επιδόματα.
 • Εργαζόμενοι: Δημιουργία εργαζόμενου   - Διαδικασία Πρόσληψης, Γενικά, Στοιχεία Απασχόλησης, Εργασιακά, Ασφαλιστικά, Μισθολογικά, Απόλυση, Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές, Έννοια Μισθού (Νόμιμος), Έννοια Καταβαλλόμενων Αποδοχών (Συμφωνηθείς Μισθός), Έννοια Τακτικών Αποδοχών, Μισθός – Ημερομίσθιο – Ωρομίσθιο, Αποχώρηση Μισθωτού, Καταγγελία Σύμβασης με προειδοποίηση, Καταγγελία Σύμβασης χωρίς προειδοποίηση, Οικειοθελή αποχώρηση, Λήξη σύμβασης, Συνταξιοδότηση
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας & Εκτυπώσεις: Έμμισθος - Ημερομίσθιος – Ωρομίσθιος, Υπολογισμός Αποδοχών, Άδεια, Τύποι Αδείας, Επίδομα Αδείας, Διαχείριση Αδειών, Βιβλίο Αδειών, Ε11- Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας, Άδεια – Επίδομα Αδείας Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας (Ν. 3655/08), Στράτευση, Εργατικό Ατύχημα, Διαχείριση Ασθενειών, Άδεια μητρότητας, Παροχή Προστασίας Μητρότητας (ΟΑΕΔ), Απουσία, Διαθεσιμότητα, Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές, Παροχές, Νυχτερινά – Κυριακές-Αργίες, Υπερεργασία – Υπερωρίες, Πρόσθετες Αποδοχές, Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ», Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)», Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4, Έντυπο   Ε4 «Πίνακας προσωπικού», Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού», Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)», Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου», Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιθείσας υπερωριακής απασχόλησης», Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας», Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
 • Δώρα ΑΠΔ ΦΜΥ: Αρχεία – Εκτυπώσεις, Κατάσταση Μισθοδοσίας, Απόδειξη πληρωμής, Λογιστικό Άρθρο, Επιδόματα – Δώρα Εορτών, Επίδομα Εορτών Δώρο Πάσχα, Επίδομα Εορτών Δώρο Χριστουγέννων, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), Περιοδική δήλωση ΦΜΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
12 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση της σχολής μας

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται φυσική παρουσία και με e-learning μεθοδολογία

Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly. Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

Επίσης προσφέρεται για στελέχη επιχειρήσεων με χρήση του 0,06 % του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Η Διδασκαλία γίνεται με e-learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή του
 • Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 • Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά- Μισθοδοσία Softone

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ