fbpx

Accounting

Εκτύπωση

Σεμινάριο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ημ/νία Έναρξης:
-
Κωδικός:
AC - 304
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
15
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
500.00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Εισαγωγή και εμβάθυνση στην φιλοσοφία και την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κυρίως μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την έννοια και την λογική των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και θα είναι σε θέση να κατανοούν και να καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ. Επεξήγηση των διαφορών και των ομοιοτήτων σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εμβάθυνση στα ΔΛΠ που κρίνονται περισσότερο χρήσιμα ως προς τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους που εργάζονται στα λογιστήριο επιχειρήσεων και σε ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
      • Εισαγωγή στα δημοσιευμένα κείμενα των Δ.Λ.Π.
      • Πλαίσιο καταρτίσεως και παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων
      • Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
      • Καταστάσεις ταμιακών ροών
      • Καθαρό κέρδος ή ζημιά χρήσεως, βασικά λάθη και μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους
      • Άυλα περιουσιακά στοιχειά
      • Ενσώματες ακινητοποιήσεις
      • Επενδύσεις σε ακίνητα
      • Αποθέματα
      • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
      • Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
      • Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
      • Διδακτική ενότητα
      • Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών αποχωρήσεως
      • Κόστος δανεισμού
      • Φόροι εισοδήματος
      • Αναβαλλόμενη φορολογία και φορολογική βάση
      • Καταχώρηση φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων
      • Αποτίμηση - καταχώρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου παρουσίαση στον ισολογισμό
      • Γνωστοποιήσεις
      • Παροχές σε εργαζομένους
      • Μισθώσεις
      • Έσοδα
      • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
      • Γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
      • Πληροφορίες που φανερώνουν τις επιδράσεις από τις μεταβολές των τιμών
      • Συμβάσεις κατασκευής έργων
      • Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος
      • Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
      • Χρηματοπιστωτικά μέσα
      • Γνωστοποίηση και παρουσίαση
      • Καταχώρηση και αποτίμηση
      • Κέρδη κατά μετοχή
      • Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες
      • Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις
      • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
      • Γνωστοποιήσεις συνδεομένων μερών
      • Ενοποιήσεις επιχειρήσεων
      • Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
      • Γεωργία
      • Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις
      • Ενδιάμεση οικονομική έκθεση
      • Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ομοίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
20 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση της σχολής μας

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS).

unnamed

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και από tablet ή smartphone. 

Επίσης προσφέρεται για στελέχη επιχειρήσεων με χρήση του 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

 

Ιδιαίτερο Μάθημα

E-learning

Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 • Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της εκπ.πλατφόρμας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών.
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες για την εγγραφή

Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής

Τικάρετε το σεμινάριο της επιλογής σας και την ημερομηνία που επιθυμείτε να ξεκινήσετε

Στους τρόπους Πληρωμής επιλέγετε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, στα Δίδακτρα συμπληρώνετε το σύνολο των διδάκτρων  και τικάρετε την επιλογή εφ’ άπαξ.

Στο τέλος πατάτε υποβολή.

Αποστείλετε στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.:

 • Μια φωτογραφία σας σε μορφή . jpg  ή .png (για την εκπαιδευτική πλατφόρμα)
 • To καταθετήριο σε μορφή . pdf

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι  τραπεζικοί  λογαριασμοί για την κατάθεση των διδάκτρων είναι:

EUROBANK IBAN: GR9602600090000840201900734 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:  GR5801720480005048105734311 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ALPHA BANK IBAN: GR8301403470347002002023821 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR2301101640000016401099409 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

 • Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας.
 • Τα έξοδα μεταφοράς ή εμβάσματος βαρύνουν τον καταθέτη.

Καταθέσεις από τράπεζα του εξωτερικού

 • Ο εντολέας χρεώνεται με όλα τα έξοδα της μεταφοράς
 • Στον τρόπο χρέωσης προμηθειών επιλέγετε Έξοδα βαρύνουν τον εντολέα (ΟUR).
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η επιλογή στο ποσό που θα καταθέσετε θα προσθέσετε 4 € επιπλέον για τα έξοδα.

Πληροφορίες 2105782931