fbpx

Administration Support

Εκτύπωση

Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης

Ημ/νία Έναρξης:
Ιαν 17, 2022
Κωδικός:
AS - 210
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
18
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
-
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και,σαφώς, στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών. 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης 12 ΩΡΕΣ
      • Γνωριμία. Ο ρόλος: καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική.
      • Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης
      • Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων
      • Διαχείριση προϊσταμένων: διαφωνία, follow up αποφάσεων διοίκησης, η συμβολή της Γραμματέως στη βελτίωση του προγραμματισμού του προϊσταμένου της, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια
      • Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
      • Συναλλακτική Ανάλυση Συμπεριφοράς, ΝLP, "The boss behind the boss".
      • Τρόποι και μέσα επικοινωνίας: διαχείριση των κρίσεων, οι βασικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων, πρακτικές μείωσης εντάσεων & συγκρούσεων
      • Οι Δημόσιες Σχέσεις: στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας, τρόποι και μέσα επικοινωνίας, διαμόρφωση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, media κ.α.

Οργάνωση Γραφείου 8 ΩΡΕΣ
      • Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου
      • Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A.
      • Καθορισμός προτεραιοτήτων O.O.D.A.
      • Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων - Προγραμματισμού
      • Διαχείριση χρόνου, προτεραιότητες & τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας: ο ρόλος του multitasking
      • Η διαχείριση του σημαντικού & του επείγοντος: οριοθετώντας την σχέση μεταξύ επείγοντος & σημαντικού σε σχέση με το επείγον & ΜΗ σημαντικό.
      • Η διαχείριση της πληροφορίας
      • Έννοια Αρχείου, δημιουργία αρχείου συστήματα αρχειοθέτησης, κανόνες αρχειοθέτησης, ταξινόμηση – ταξιθέτηση
      • Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης, εκκαθάριση αρχείου
      • Αρχείο Εμπιστευτικών Πληροφοριών

 Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 6 ΩΡΕΣ
      • Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR
      • Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης
      • Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN - GOOGLE TRANSLATE - WORLD LINGO TRANSLATE
      • Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων
      • Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων
      • Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX
      • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office, Τηλεδιασκέψεις
      • Skype - Team Viewer - Google Drive
      • Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή
      • Χρήση Μηχανών Αναζήτησης

 Αλληλογραφία 4 ΩΡΕΣ
      • Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου
      • Μορφή και εμφάνιση εγγράφου
      • Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων
      • Συγγραφή κειμένων
      • Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου
      • Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα
      • Είδη εγγράφων
      • Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές γραπτής επικοινωνίας
      • Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail
      • Εμπορική Αλληλογραφία

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
30 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Το FUTURE BUSINESS SCHOOL είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661).

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο οδηγεί στις εξετάσεις  για την απόκτηση  της Πιστοποίησης CSMA από την  ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης).
Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Σεμινάριο προσφέρεται με φυσική παρουσία σε τμήμα και με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

Προγραμματισμένο Τμήμα

E-learning

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις 

ΠΑΡΟΧΕΣ
  • Η Διδασκαλία γίνεται με e-learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
  • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
  • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση των σπουδαστών για την επίδοσή τους.
  • Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
  • Παρέχεται βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ. αδείας 2100661)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
                                                                          
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ