fbpx

Web Design & Development

Εκτύπωση

Σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική

Ημ/νία Έναρξης:
Ιουλ 15, 2024
Κωδικός:
AC - 207
Επίπεδο:
-
Θέσεις:
12
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
280.00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

 

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα από την απόκτηση εξειδίκευσης στην λειτουργία ενός οργανωμένου μηχανογραφημένου λογιστηρίου και την αναλυτική παρουσίαση όλων των απαραίτητων λογιστικών εργασιών που απαιτούνται κατά την διάρκεια όλου του οικονομικού έτους μέσα από αναλυτικά Πρακτικά παραδείγματα από το Α έως το Ω.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις παρουσιάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου, φορέας που παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση στα μέλη του με συνεχή τροφοδότηση σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.

Απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, σε εργαζόμενους που ασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε λογιστήρια, επαγγελματίες μηχανογράφους, στελέχη υποστήριξης προγραμμάτων, πωλητές software, στελέχη ERP, Στελέχη εμπορικής και ταμειακής διαχείρισης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Λογιστική & Μηχανογραφημένη Λογιστική

 • Λογιστική & Μηχανογραφημένη Λογιστική-Ορισμός & Ιστορική Αναδρομή
 • Αρχές & Παραδοχές Λογιστικής
 • Διακρίσεις Ενεργητικού/Παθητικού & Διακρίσεις Λογαριασμών-Χρέωση & Πίστωση λογαριασμών
 • Ημερολόγιο/Γενικό Καθολικό/Ισολογισμός/Διπλογραφικά Βιβλία

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • ΝΟΜΟΣ 4308 / 24.11.2014
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Υποδείγματα
 • Θεμελιώδεις Αρχές Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
 • Ημερομηνία έγκρισης των Χρηματ/κών Καταστάσεων
 • Κλείσιμο Ισολογισμού & Αποτελέσματα
 • Σημαντικότερες αλλαγές από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ
 • ΕΛΠ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
 • Άρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • Άρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων
 • Άρθρο 7.Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

Ηλεκτρονικά βιβλία

 • Ηλεκτρονικά βιβλία-Τι είναι , πώς λειτουργούν, ποιος είναι ο σκοπός τους
 • Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
 • Πως μπορεί να διαβιβάζεται η Σύνοψη των Παραστατικών στην ΑΑΔΕ
 • Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ)
 • Ποιος διαβιβάζει Τι
 • Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης
 • Προσδοκώμενα Οφέλη

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172/2013 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων-Κ.Φ.Ε ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής
 • Άρθρο 2. Ορισμοί
 • Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου
 • Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία
 • Άρθρο Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή- Κείμενο νόμου
 • Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση
 • Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα
 • Άρθρο 8. Φορολογικό έτος
 • Άρθρο Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων
 • Λοιπά άρθρα
 • Θέματα που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση, υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1) φορολογικού έτους 2019

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

 • ΚΩΔΙΚΟΙ 116,117,118,119
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-
  455-443-457-452-446
 • Ενδοομιλικά Μερίσματα- 495
 • Αφορολόγητα έσοδα του ν.2238/1994- 474
 • 752 (Χρεωστική διαφορά (PSI) )-475-473-462-476-479-477-478(διανεμηθέν εισόδημα)
 • ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ(379-380-381-382-383-384-385-386)
 • ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
 • R&D
 • Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ περ.γ αρθρου 45 Ν.4172/2013
 • Πίνακας 3Α4
 • Πίνακας 5-Υπεραξία από μετασχηματισμό ν.δ 1297/1972
 • ΕΝΤΥΠΟ Ε3-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 Σύσταση Εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης

 • Θεσμικό Πλαίσιο & Πληροφοριακό Σύστημα-
 • Ισχύουσα νομοθεσία
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας- αλλαγές που επήλθαν
 • Κριτήρια επιλογής ΥΜΣ
 • Χρόνος και κόστος σύστασης
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
 • πρότυπο καταστατικό
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-ΥΜΣ-Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΥΜΣ ΚΑΙ e-ΥΜΣ-ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

Εργασίες Λογιστή βήμα-βήμα

 • Πρόλογος
 • Εργασίες σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση
 • Εμπορική & Οικονομική Διαχείριση Επιχ/σεων- Παραμετροποίηση και λειτουργία εφαρμογών
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 • ΜΕΝU ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-βασικές λειτουργίες
 • ΜΕΝU ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-βασικές λειτουργίες
 • ΜΕΝU ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-βασικές λειτουργίες
 • ΜΕΝU ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ)-ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ /ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ/ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 • Καταχώρηση παραστατικών(εσόδων ή εξόδων)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
 • ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 • Σημαντικά στοιχεία στην παραμετροποίηση
 • Διαδικασία ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ/ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στη διπλογραφική μέθοδο
 • Λειτουργία Λογαριασμών
 • Λειτουργία Λογαριασμών-Σημαντικές επισημάνσεις
 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 • Διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας
 • Αποδοχές απασχολουμένων με μερική απασχόληση
 • Τρόπος καταβολής αποδοχών
 • Ωράριο εργασίας
 • Υπερεργασία και Υπερωριακή Απασχόληση
 • Άδειες μισθωτών
 • Λύση σύμβασης εργασίας

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 • Πρόσληψη/Απόλυση Εργαζομένου
 • Δήλωση ατομικών στοιχείων εργαζομένου
 • Απογραφή στο μητρώο εργοδοτών(φυσικά & νομικά πρόσωπα)
 • Απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους
 • Υποβολή Ε3 στον ΟΑΕΔ (αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ)
 • Ε4.Πίνακας προσωπικού
 • Ε5.Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
 • Ε6.Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
 • Ε7.Βεβαίωση – δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 • Ε8.Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
 • Ε9.Αίτηση για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
54 ΩΡΕΣ - Το σεμινάριο μπορεί να συνδυαστεί με το SOFTONE ERP για πλήρη πρακτική εξάσκηση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση της σχολής μας

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS)

Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης Πιστοποίησης Advanced από την GLOBALCERT. 

Η πιστοποίηση GLOBALCERT Advanced πιστοποιεί αντικείμενα που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας με σκοπό τη συμπλήρωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των σπουδών.
Οι εξετάσεις είναι πολλαπλής επιλογής και διεξάγονται online μετά τη λήξη του σεμιναρίου. 

GlobalCert ESOL - About GlobalCert  unnamed

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η Διδασκαλία γίνεται με elearning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Η Διδασκαλία γίνεται με e-learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή του
 • Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 • Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες για την εγγραφή

Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής

Τικάρετε το σεμινάριο της επιλογής σας και την ημερομηνία που επιθυμείτε να ξεκινήσετε

Στους τρόπους Πληρωμής επιλέγετε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, στα Δίδακτρα συμπληρώνετε το σύνολο των διδάκτρων  και τικάρετε την επιλογή εφ’ άπαξ.

Στο τέλος πατάτε υποβολή.

Αποστείλετε στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.:

 • Μια φωτογραφία σας σε μορφή . jpg  ή .png (για την εκπαιδευτική πλατφόρμα)
 • To καταθετήριο σε μορφή . pdf

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι  τραπεζικοί  λογαριασμοί για την κατάθεση των διδάκτρων είναι:

EUROBANK IBAN: GR9602600090000840201900734 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:  GR5801720480005048105734311 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ALPHA BANK IBAN: GR8301403470347002002023821 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR2301101640000016401099409 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

 • Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας.
 • Τα έξοδα μεταφοράς ή εμβάσματος βαρύνουν τον καταθέτη.

Καταθέσεις από τράπεζα του εξωτερικού

 • Ο εντολέας χρεώνεται με όλα τα έξοδα της μεταφοράς
 • Στον τρόπο χρέωσης προμηθειών επιλέγετε Έξοδα βαρύνουν τον εντολέα (ΟUR).
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η επιλογή στο ποσό που θα καταθέσετε θα προσθέσετε 4 € επιπλέον για τα έξοδα.

Πληροφορίες 2105782931